Vi behöver frivilliga!

Vi behöver frivilliga!

Varje vecka tillkommer nya studenter i Drömorkestern. Alla med samma lust att lära sig ett nytt instrument och därigenom förmedla och sprida kunskapen om att vi kan uppnå social utveckling genom att visa tolerans och respekt för olikheter.

Var och en av våra studenter har olika behov. Några av dem är större än andra: vissa behöver stöd för att hitta någonstans att bo, andra behöver instrument, andra behöver vara en del av ett sammanhang där de känner sig trygga.

Drömorkestern har vuxit under dessa två år tack vare vare våra volontärer och de personer som hjälper oss i orkesterns logistik och stöd

Volontärerna är en del av vår musikaliska familj.

Om du är intresserad av att bygga drömmar med oss som musiklärare eller som volontär, skriv till oss på info@dreamorchestra.se

Du kommer att få en unik upplevelse!

Photo by Amêd Alo