DO-medlemmar uttagna till El Sistemas Nationalorkester

DO-medlemmar uttagna till El Sistemas Nationalorkester

Nitton av Drömorkesterns medlemmar valdes ut att medverka i den första samlingen för El Sistemas Nationalorkester, som höll sin första workshop och konsert 29-31 oktober 2019, i Konserthuset i Stockholm.

Bland de 40 unga musiker som valdes ut över hela Sverige till starten av denna nya Nationalorkester för unga finns många namn från Drömorkestern: Dan , Marija, Arman, Sonia, Timor, Lisette, Nargees, Larissa, Ricardo och Verónica (violin); Mikael, Asil och Joshua (viola); Paulina, Salma, Annica, Patrick, Tommy och Beatriz (cello); Mariam (klarinett).

De flesta av våra elever som valts ut till Nationalorkestern har spelat i mindre än tre år. Många av dem kände inte ens till instrumentet de valde när de kom till Drömorkestern. Deras musikaliska prestation är anmärkningsvärd och uttagningen en fin bekräftelse för alla som har arbetat med deras utveckling. Vi är jättestolta!

Nationalorkesterns första konsert dirigerades av Ron Davis Alvarez, grundare av Drömorkestern och El Sistema Sverige konstnärlige ledare. Konserten gavs torsdag 31 oktober i Konserthuset Stockholm kl. 18:00.

Följ elevernas väg till El Sistemas Nationalorkester:  @dreamorchestra på Instagram och Facebook