Misuzu Cassegård

Misuzu Cassegård

Koordinator

Med den naturliga drivkraften att vilja ge sina barn det bästa ser Misuzu alla barn i Dream Orchestra som sina. Ingen nämnd, ingen glömd och heller inget glömt. Och skulle något glömmas fiskar hon upp det på vägen. Ett under av ordning och reda som satt sig själv mitt i orkestern med fiol i hand, för fullständig kontroll och överblick.