Sociala projekt: orkestrera inkludering

Deutsche Welle
24/9/2017

Ron Davis Álvarez och Aldara Velasco främjar social integration av barn och ungdomar som använder musikspråket.