DET HÄR ÄR VI

DET HÄR ÄR VI

Dream Orchestra är en förening vars ändamål är att stödja verksamhet där barn och unga på flykt, i fattigdom eller annan utsatthet tillsammans med andra lär sig att skapa musik men också att drömma, sätta upp mål och forma sina egna förutsättningar för ett bättre liv.

Dream Orchestra bildad i april 2016 av Ron Davis Alvarez, konstnärlig ledare för El Sistema i Sverige.

Vårt uppdrag: Att stärka utsatta barn och unga genom orkesterutbildning.

Vår vision: Att skapa en bättre framtid för barn och unga genom musik.

Våra kärnvärden: Att arbeta med Kärlek, Attityd, Disciplin, Energi och Passion i en inkluderande miljö.

Drömorkestern, som vi också säger, består i huvudsak av unga ensamkommande flyktingar från Syrien, Afghanistan, Iran, Irak, Angola och Palestina, varav många kommit till Sverige hösten 2015 och senare.

Orkestern har blivit deras nya familj, en plats att koppla av från oro och stress och en unik möjlighet att lära sig spela ett instrument och upptäcka musikens kraft. För många av dessa unga har orkestern blivit en livlina, i en i övrigt otrygg och osäker tillvaro.

Inom Dream Orchestra har vi tre program:

Vivaldi-gruppen: Barn från 5 år och uppåt, som genom Dream Orchestra fått sitt första möte med musiken. De träffas en timme varje lördag för att få lektioner i notläsning och violin.

Mozart-gruppen: Där träffas barn från 9 år och uppåt som ingår i vårt orkesterprojekt för de yngre. Målet är även här att arbeta för social integration. Mozart-gruppen repeterar också två gånger i månaden med Dream Orchestra.

Young Leaders Program: syftar till att ge de mest avancerade eleverna i orkestern möjlighet att bli lärare för sina kamrater och ledare som bidrar till att förstärka våra värderingar kring respekt, tolerans och vänskap.

En student från Mozart-gruppen

Här skapas musik men också hopp och drömmar för framtiden.

I orkestern finns också volontärer. Som förebilder, såväl i det sociala som musikaliska, är de motorn som möjliggör att orkestern utvecklas utan avbrott. Under konstnärlig ledning av orkesterns grundare Ron Davis Alvarez utvecklas de i sitt ledarskap och sprider sedan kunskapen vidare.

Föreningen Dream Orchestra bildades i november 2017 för att möjliggöra också för andra att stödja orkesterns medlemmar, socialt och ekonomiskt.