Vår inlärningsmodell

Stöd oss

Trots min ålder har jag lärt mig så mycket och lärarna här pushar dig tills du inser att du kan. Det omöjliga tar bara lite längre tid. Jag känner mig delaktig i något stort där vi alla utvecklas och skapar något vackert tillsammans medan vi lär oss viktiga värderingar och principer.

Diana
Förälder och medlem i Volontärorkestern