Vår historia

Stöd oss

DO är en plats där jag funnit en tillflykt och lycka samtidigt som jag lärt mig så mycket av andra deltagare. DO har inspirerat mig under en av de svåraste perioderna i mitt liv. Nu känner jag mig modig igen!

Diana
Förälder och medlem i Volontärorkestern