Policy

Stöd oss

Vi spelar i en orkester vilket betyder att vi är del av en grupp. Och i slutänden handlar det om vad vår stämma eller grupp presterar tillsammans, inte bara individuellt. Att vara en del av DO är både roligt och lärorikt.

Kiana
Viola, Dream Orchestra