Administration

Administration

För att utveckla Dream Orchestra i samklang med andra organisationer, för att fortbilda våra lärare, koordinera repetitioner, konserter och övriga aktiviteter och kommunicera det vi gör har vi anställd personal.

Med kontor i Betlehemskyrkans lokaler på Erik Dahlbergsgatan 11b i Göteborg finns vi:

Projektledare

Konstnärlig ledare

Koordinator

Kommunikatör

Alingsås Koordinator